V dialogovém okně Upravit pověření anonymního ověřování můžete změnit účet, pomocí kterého služba IIS přistupuje k webům a aplikacím.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Určitý uživatel

Zadejte název určitého účtu, pomocí kterého má služba IIS přistupovat k webu nebo aplikaci. Ve výchozím nastavení používá služba IIS 7 pro anonymní přístup uživatelské jméno IUSR. Toto uživatelské jméno je vytvořeno při instalaci služby IIS 7.

Nastavit

Zobrazí dialogové okno Nastavit pověření, ve kterém můžete zadat uživatelské jméno a heslo. Služba IIS tato pověření použije pro anonymní ověřování.

Identita fondu aplikací

Možnost Identita fondu aplikací umožňuje spuštění procesů IIS pod účtem, který je aktuálně zadaný na stránce vlastností pro fond aplikací. Ve výchozím nastavení se jedná o účet Síťová služba.

Důležité informace

Použijete-li účet Síťová služba, udělíte anonymním uživatelům přístup k celé interní síti přidružené k tomuto účtu.

Další odkazy


Obsah