Internetová informační služba (IIS) verze 7.5 představuje roli Web Server (IIS) v rámci systému Windows Server® 2008 R2 a webový server v rámci systému Windows® 7. Webový server byl ve službě IIS 7 nově navržen tak, aby umožnil vlastní nastavení serveru pomocí přidávání a odebírání modulů s cílem vyhovět konkrétním potřebám. Moduly jsou jednotlivé funkce, které server používá ke zpracování požadavků. Služba IIS například používá ověřovací moduly k ověřování pověření klientů a moduly mezipaměti pro správu aktivity mezipaměti.

Systém Windows Server 2008 R2 obsahuje všechny funkce služby IIS potřebné pro podporu provozování webového obsahu v provozních prostředích. Systém Windows 7 také obsahuje funkce služby IIS, ale dostupnost funkcí závisí na verzi systému Windows 7. Služba IIS v systému Windows 7 je ideální pro ty, kteří chtějí vytvářet zkušební webové aplikace.

Dostupné služby rolí ve službě IIS 7.5

Informace o dostupnosti služeb rolí a funkcí služby IIS v jednotlivých verzích systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 naleznete v následujících tabulkách:

Dostupnost těchto funkcí je popsána následujícím způsobem:

  • Výchozí - funkce je při instalaci služby IIS do počítače ve výchozím nastavení vybraná, ale můžete se rozhodnout ji neinstalovat, pokud není potřebná.

  • Dostupné - funkce je dostupná, ale ve výchozím nastavení není při instalaci služby IIS do počítače vybraná. V případě potřeby lze funkci nainstalovat.

  • Nedostupné - funkce není dostupná a nelze ji při instalaci služby IIS nainstalovat.

Poznámka

Když instalujete systém Windows Server 2008 R2, můžete provést instalaci Server Core, která nainstaluje minimální instalaci serveru systému Windows Server 2008 R2. S tímto typem instalace například nebude nainstalováno tradiční uživatelské rozhraní systému Windows, takže je třeba server konfigurovat pomocí příkazového řádku.

Dostupné služby rolí podle kategorií

Další informace o dostupnosti funkcí v jednotlivých verzích naleznete v následujících tabulkách:

  • Společné funkce protokolu HTTP

  • Funkce pro vývoj aplikací

  • Funkce pro zjišťování stavu a diagnostiku

  • Funkce zabezpečení

  • Funkce výkonu

  • Nástroje správy

  • Funkce serveru FTP (File Transfer Protocol)

Společné funkce protokolu HTTP

Název funkce / Popis Edice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Statický obsah

Funkce Statický obsah umožňuje webovému serveru publikovat statické formáty webových souborů, jako například stránky HTML nebo soubory obrázků. Pomocí funkce Statický obsah lze na webovém serveru publikovat soubory, které mohou uživatelé zobrazit pomocí webového prohlížeče.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Nedostupné

Výchozí dokument

Funkce Výchozí dokument umožňuje nakonfigurovat pro webový server výchozí soubor pro návrat v případech, kdy uživatelé neurčí soubor v adrese URL. Díky výchozím dokumentům se uživatelé mohou snáze a pohodlněji připojit k webu.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Nedostupné

Procházení adresářů

Funkce Procházení adresářů umožní uživatelům zobrazit obsah adresáře na webovém serveru. Pomocí funkce Procházení adresářů lze povolit zobrazení automaticky generovaného seznamu všech adresářů a souborů dostupných v adresáři v případech, kdy uživatelé neurčí soubor v adrese URL a výchozí dokumenty jsou buď zakázané, nebo nejsou nakonfigurované.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Nedostupné

Chyby protokolu HTTP

Funkce Chyby protokolu HTTP umožňuje upravit chybové zprávy vrácené prohlížečům uživatelů, když webový server zjistí chybný stav. Používejte chybová hlášení protokolu HTTP, uživatelům se s nimi lépe pracuje. Můžete například poskytnout uživatelům e-mailovou adresu personálu, který jim může pomoci odstranit chybu.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Přesměrování protokolu HTTP

Funkce Přesměrování protokolu HTTP poskytuje podporu přesměrování uživatelů k určitému cíli. Funkci Přesměrování protokolu HTTP použijte, chcete-li zákazníky, kteří by mohli použít určitou adresu URL, přesměrovat na jinou adresu URL. To může pomoci v mnoha situacích od přejmenování webu po překonání složitého názvu domény nebo vynucení použití protokolu HTTPS klientem.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Publikování WebDAV

Publikování WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) umožňuje publikovat soubory na webových serverech a přijímat je z nich pomocí protokolu HTTP. Vzhledem k tomu, že funkce WebDAV využívají protokol HTTP, pracují beze změny i přes většinu bran firewall.

Výchozí

Výchozí

Nedostupné

Nedostupné

Funkce pro vývoj aplikací

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

ASP.NET

Funkce ASP.NET poskytuje na serveru objektově orientované programovací prostředí pro vytváření webů a webových aplikací používajících spravovaný kód. Funkce ASP.NET není jen novou verzí funkce ASP. Funkce ASP.NET poskytuje spolehlivou infrastrukturu pro vytváření webových aplikací a její architektura byla úplně přepracována tak, aby umožňovala vysoce výkonné programování založené na rozhraní .NET Framework.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Rozšiřitelnost rozhraní .NET

Funkce Rozšiřitelnost rozhraní .NET umožňuje vývojářům spravovaných kódů měnit, přidávat nebo rozšiřovat funkce webového serveru v kanálu požadavků, konfiguraci a uživatelském rozhraní. Vývojáři mohou použít známý model rozšiřitelnosti ASP.NET a bohatá rozhraní API technologie .NET k vytváření funkcí webového serveru, které jsou stejně výkonné jako funkce napsané pomocí nativních rozhraní API jazyka C++.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

ASP

Funkce ASP (Active Server Pages) poskytuje na serveru skriptovací prostředí pro vytváření webů a webových aplikací. Funkce ASP nabízí vyšší výkon než skripty CGI, protože poskytuje službě IIS nativní podporu jazyků VBScript a JScript. Funkci ASP použijte, pokud máte aplikace požadující podporu ASP. Při vytváření nových aplikací můžete využít funkci ASP.NET.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

CGI

Rozhraní CGI (Common Gateway Interface) definuje způsob, jakým webový server předává informace externímu programu. Typická využití této funkce mohou zahrnovat použití webového formuláře ke shromáždění informací a následně jejich předání skriptu CGI za účelem odeslání jinam prostřednictvím e-mailu. Jelikož je rozhraní CGI standardem, mohou být skripty CGI psány pomocí řady programovacích jazyků. Nevýhodou rozhraní CGI jsou nároky na výkon.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Rozšíření ISAPI

Funkce Rozšíření ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) poskytuje podporu vytváření dynamického webového obsahu pomocí rozšíření ISAPI. Rozšíření ISAPI se spustí na základě požadavku, stejně jako jakýkoli jiný statický soubor HTML nebo dynamický soubor ASP. Jelikož jsou aplikace ISAPI zkompilovaný kód, zpracovávají se mnohem rychleji než soubory ASP nebo soubory volající komponenty modelu COM+.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Filtry ISAPI

Funkce Filtry ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) poskytuje podporu webových aplikací používajících filtry ISAPI. Filtry ISAPI jsou soubory, které mohou rozšířit nebo změnit funkce poskytované službou IIS. Filtr ISAPI kontroluje každý požadavek zadaný na webový server, dokud nenajde ten, který je třeba zpracovat.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Začlenění na straně serveru

Funkce SSI (Server Side Includes) je skriptovací jazyk používaný k dynamickému vytváření stránek HTML. Skript se na serveru spustí před doručením stránky klientovi a obvykle se zahrnuje vložení jednoho souboru do jiného. Můžete například vytvořit navigační nabídku HTML a pomocí funkce SSI ji dynamicky přidat na všechny stránky webu.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Funkce pro zjišťování stavu a diagnostiku

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Protokolování HTTP

Funkce Protokolování HTTP umožňuje protokolování aktivity webu pro tento server. Když dojde k události, kterou lze protokolovat (obvykle transakce HTTP), služba IIS provede volání modulu protokolování, který poté provede zápis do jednoho z protokolů uložených v systému souborů na webovém serveru. Tyto protokoly jsou udržované zároveň s protokoly poskytovanými operačním systémem.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Nástroje protokolování

Nástroje protokolování poskytují infrastrukturu pro správu protokolů webového serveru a automatizaci běžných úkolů protokolování.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Sledování požadavků

Funkce Sledování požadavků poskytuje infrastrukturu pro sledování stavu webových aplikací pomocí zachycování informací o požadavcích HTTP v pracovním procesu služby IIS. Správci a vývojáři mohou použít funkci Sledování požadavků ke zjištění toho, jaké požadavky HTTP byly v pracovním procesu prováděny, když pracovní proces přestal odpovídat nebo se velmi zpomalil.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Trasování

Funkce Trasování poskytuje infrastrukturu pro diagnostikování webových aplikací a odstraňování problémů s nimi. Pomocí trasování chybných požadavků můžete odstraňovat problémy s událostmi, které je obtížné zachytit, jako například nízký výkon nebo chyby týkající se ověřování. Tato funkce uloží události trasování požadavku do vyrovnávací paměti a vyprázdní je na disk,pokud požadavek splňuje uživatelem definovanou podmínku chyby.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Vlastní protokolování

Funkce Vlastní protkolování poskytuje podporu protokolování aktivity webového serveru ve formátu, který se velmi liší od způsobu, jakým služba IIS vytváří soubory protokolů. Pomocí funkce Vlastní protokolování lze vytvořit vlastní modul protokolování. Vlastní moduly protokolování se přidávají do služby IIS pomocí registrace nové komponenty modelu COM, která implementuje modul ILogPlugin nebo ILogPluginEx.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Protokolování do ODBC

Funkce Protokolování do ODBC poskytuje infrastrukturu podporující protokolování aktivity webového serveru do databáze kompatibilní s rozhraním ODBC. Pomocí databáze protokolování lze programově zobrazit data z databáze protokolování na stránce HTML a pracovat s nimi. Pomocí této funkce můžete v databázích vyhledat konkrétních události, které chcete sledovat.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Funkce zabezpečení

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Základní ověření

Funkce Základní ověření nabízí vysokou míru kompatibility s prohlížeči. Tato metoda je vhodná pro malé vnitřní sítě a zřídka se používá na veřejném Internetu. Její základní nevýhoda spočívá v přenášení hesel po síti pomocí snadno dešifrovatelného algoritmu. Pokud dojde k jejich zachycení, je snadné tato hesla dekódovat. Se základním ověřováním použijte protokol SSL.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Ověřování systému Windows

Funkce Ověřování systému Windows je úsporné řešení ověřování pro interní weby. Schéma ověřování umožňuje správcům v doméně systému Windows využívat infrastrukturu domény k ověřování uživatelů. Funkci Ověřování systému Windows nepoužívejte, pokud uživatelé, které je třeba ověřit, přistupují k webu přes brány firewall nebo servery proxy.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Ověřování algoritmem Digest

Funkce Ověřování algoritmem Digest ověřuje uživatele odesláním hodnoty hash hesla řadiči domény systému Windows. Pokud potřebujete vyšší úroveň zabezpečení, než jakou poskytuje funkce Základní ověřování, můžete použít funkci Ověřování algoritmem Digest, a to především v případě, kdy se uživatelé, které je třeba ověřit, připojují k webu přes brány Firewall nebo servery proxy.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta

Funkce Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta ověřuje uživatele pomocí certifikátů klienta. Certifikát klienta je digitální ID z důvěryhodného zdroje. Služba IIS nabízí dva typy ověřování pomocí mapování certifikátu klienta. Tento typ používá službu Active Directory a poskytuje mapování certifikátů typu 1:1 napříč několika webovými servery.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta služby IIS

Funkce Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta služby IIS ověřuje uživatele pomocí certifikátů klienta. Certifikát klienta je digitální ID z důvěryhodného zdroje. Služba IIS nabízí dva typy ověřování pomocí mapování certifikátu klienta. Tento typ používá službu IIS a nabízí mapování certifikátu 1:1 nebo N:1 a lepší výkon než ověřování pomocí mapování certifikátu klienta.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Autorizace adres URL

Funkce Autorizace adres URL umožňuje vytvořit pravidla omezující přístup k webovému obsahu. Tato pravidla můžete vázat na uživatele, skupiny nebo akce hlaviček HTTP. Nakonfigurováním pravidel autorizace adres URL můžete zabránit uživatelům, kteří nejsou členy určitých skupin, v přístupu k obsahu nebo v interakci s webovými stránkami.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Filtrování požadavků

Funkce Filtrování požadavků blokuje všechny příchozí požadavky na server a filtruje tyto požadavky na základě pravidel nastavených správcem. Mnoho záměrných napadení sdílí společné charakteristiky, jako například velmi dlouhé adresy URL nebo požadavky na neobvyklé akce. Filtrováním požadavků se můžete pokusit snížit účinek těchto typů útoků.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Omezení podle adresy IP nebo domény

Funkce Omezení podle adresy IP nebo domény umožňuje povolit nebo zakázat obsah na základě původní adresy IP nebo názvu domény požadavku. Namísto použití skupin, rolí nebo oprávnění systému souborů NTFS můžete pro kontrolu přístupu k obsahu zadat adresy IP nebo názvy domén.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Funkce výkonu

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Komprese statického obsahu

Funkce Komprese statického obsahu poskytuje infrastrukturu pro konfiguraci komprese HTTP statického obsahu. To umožňuje efektivněji používat šířku pásma. Na rozdíl od dynamických odpovědí lze komprimované statické odpovědi ukládat do mezipaměti bez nutnosti použití prostředků procesoru.

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Výchozí

Komprese dynamického obsahu

Funkce Komprese dynamického obsahu poskytuje infrastrukturu pro konfiguraci komprese HTTP dynamického obsahu. Povolení dynamické komprese vždy umožňuje efektivněji využívat šířku pásma, ale pokud je využití procesoru serveru už tak velmi vysoké, může zatížení procesoru vynucené dynamickou kompresí způsobit velmi nízký výkon webu.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nástroje správy

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Konzola pro správu služby IIS

Program Správce služby IIS poskytuje infrastrukturu pro správu služby IIS 7.5 pomocí grafického uživatelského rozhraní. Program Správce služby IIS můžete použít pro správu místního nebo vzdáleného webového serveru, na kterém běží služba IIS 7.5.

Výchozí *

Výchozí

Výchozí

Nedostupné

Skripty a nástroje správy služby IIS

Skripty a nástroje správy služby IIS poskytují infrastrukturu pro programovou správu webového serveru se službou IIS 7.5 pomocí příkazů v okně příkazového řádku nebo spouštění skriptů. Tyto nástroje můžete použít, když chcete automatizovat příkazy v dávkových souborech, nebo když nechcete používáním grafického uživatelského rozhraní zvýšit nároky správy služby IIS na výkon.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Služba správy

Funkce Služba správy poskytuje infrastrukturu pro konfiguraci grafického rozhraní služby IIS 7.5, programu Správce služby IIS, pro vzdálenou správu ve službě IIS 7.5.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Kompatibilita správy služby IIS 6.0

Funkce Kompatibilita správy služby IIS 6.0 poskytuje aplikacím a skriptům používajícím rozhraní API ABO (Admin Base Object) a ADSI (Active Directory Service Interface) kompatibilitu s budoucími verzemi produktu/systému/aplikace. Můžete tak spravovat webový server služby IIS 7.5 pomocí existujících skriptů služby IIS 6.0.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Kompatibilita metabáze služby IIS

Funkce Kompatibilita metabáze služby IIS 6.0 poskytuje infrastrukturu pro dotazování a konfiguraci metabáze, aby bylo možné spouštět aplikace a skripty napsané v předchozích verzích služby IIS, které používaly rozhraní API ABO (Admin Base Object) a ADSI (Active Directory Service Interface).

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Kompatibilita služby WMI služby IIS 6

Funkce Kompatibilita služby WMI služby IIS 6.0 poskytuje skriptovací rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) pro programovou správu a automatizaci úkolů pro službu IIS 7.5 pomocí sady skriptů vytvořených ve zprostředkovateli WMI. S touto službou lze spravovat weby pomocí nástrojů WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer a WMI Object Browser.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nástroje pro skriptování služby IIS 6

Nástroje pro skriptování služby IIS 6.0 umožňují dále používat nástroje pro skriptování služby IIS 6.0 vytvořené pro správu služby IIS 6.0 ve službě IIS 7.5. Tyto nástroje jsou obzvláště užitečné, pokud aplikace a skripty používají rozhraní API ADO (ActiveX Data Objects) a ADSI (Active Directory Service Interface). Nástroje pro skriptování služby IIS 6.0 požadují rozhraní API konfigurace služby WAS (Aktivační služba procesů systému Windows).

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Konzola pro správu služby IIS 6

Program Správce služby IIS 6.0 poskytuje infrastrukturu pro správu vzdálených serverů služby IIS 6.0 z tohoto počítače.

Dostupné *

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

* Tento modul není dostrupný v instalaci Server Core.

Funkce serveru FTP (File Transfer Protocol)

Název funkce / PopisEdice systému Windows Server 2008 R2Edice Windows 7 Ultimate, Professional a EnterpriseEdice Windows 7 Home PremiumEdice Windows 7 Home Basic a Starter

Server FTP

Server FTP umožňuje přenos souborů mezi klientem a serverem pomocí protokolu FTP. Uživatelé mohou navázat připojení FTP a přenášet soubory pomocí klienta FTP nebo webového prohlížeče umožňujícího přenos FTP.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Služba FTP

Umožňuje publikování v protokolu FTP na webovém serveru.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Rozšiřitelnost protokolu FTP

Umožňuje podporu rozšiřujících funkcí protokolu FTP, jako jsou vlastní zprostředkovatelé, uživatelé služby ASP.NET nebo spravovaní uživatelé služby IIS.

Dostupné

Dostupné

Nedostupné

Nedostupné

Webový základ Internetové informační služby (IIS) verze 6.0.

Název funkce / PopisWindows Server 2008 R2 Edice systému Windows 7 Edice Ultimate, Professional a EnterpriseWindows 7 Edice Home PremiumWindows 7 Edice Home Basic a Starter

Webový základ Internetové informační služby (IIS) verze 6.0.

Součásti jádra webového stroje služby IIS lze využívat jinými aplikacemi, které mohou být také jejich hostitelem. To umožňuje součástem služby IIS 7 obsluhovat žádosti HTTP přímo v aplikaci. Tato vlastnost je užitečná, povolujete-li základní funkce webového serveru vlastním aplikacím nebo ladicím aplikacím.

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Viz také


Obsah