Pomocí anonymního ověřování lze povolit všem uživatelům přístup k veřejnému obsahu bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo v prohlížeči klienta. Ve výchozím nastavení služby IIS 7 je anonymní ověřování povoleno.

Pokud určitý obsah smějí zobrazit pouze vybraní uživatelé a chcete použít anonymní ověřování, je třeba nakonfigurovat příslušná oprávnění systému souborů NTFS. Tato oprávnění zabrání anonymním uživatelům v přístupu danému obsahu. Jestliže chcete vybraný obsah zobrazit pouze registrovaným uživatelům, nastavte metodu ověřování pro obsah, která vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Použít lze například základní ověřování nebo ověřování hodnotou hash.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Anonymní přístup

Vyberte, chcete-li spravovat anonymní ověřování.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Zakázat

Vypne anonymní ověřování.

Povolit

Zapne anonymní ověřování.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit pověření anonymního ověřování. V tomto dialogovém okně můžete nastavit princip zabezpečení, pomocí kterého se budou anonymní uživatelé připojovat k webu. Tuto akci lze provést pouze v případě, že v seznamu na stránce funkce vyberete Anonymní ověření.

Další odkazy


Obsah