Na stránce průvodce Zadat podrobnosti připojení serveru lze zadat název serveru, ke kterému se chcete v modulu Správce služby IIS připojit.

Pokud během připojování k serveru dojde k chybě, zkontrolujte následující možné příčiny problémů:

  • Název serveru nebo pověření uživatele je špatně zadáno.

  • Na webovém serveru, ke kterému se pokoušíte připojit, není spuštěna služba IIS 7. Pomocí modulu Správce služby IIS se nelze ve službě IIS 7 připojit k webovému serveru se spuštěnou předchozí verzí služby IIS.

  • Na webovém serveru není spuštěna služba správy.

  • Připojení brání pravidlo brány firewall.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název serveru

Zadejte název serveru, ke kterému se chcete připojit. Pokud server používá jiný port než 8172 (výchozí port nakonfigurovaný pro službu správy), zadejte název serveru a číslo portu oddělené dvojtečkou (:). Pokud se například chcete připojit k serveru s názvem contoso a službou správy nakonfigurovanou na příjem spojení na portu 8080, zadejte contoso:8080. Můžete také zadat adresu IPv4 nebo IPv6 v hranatých závorkách ([]).

Další odkazy


Obsah