Na stránce Moduly lze spravovat seznam modulů nativního nebo spravovaného kódu, které v rámci kanálu zpracování požadavků provádějí specifické úkoly, jako je například ověřování nebo komprese.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazí název modulu.

Kód

Zobrazí fyzickou cestu k souboru s nativním kódem (DLL) nebo k typu ve spravované knihovně.

Typ modulu

Zobrazí, zda je modul implementován pomocí nativního nebo spravovaného kódu. Lze použít hodnotu Nativní nebo Spravovaný.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat spravovaný modul

Otevře dialogové okno Přidat spravovaný modul, ve kterém lze přidat spravovaný modul.

Konfigurovat nativní modul

Otevře dialogové okno Konfigurovat nativní modul, ve kterém lze povolit nativní moduly jejich přidáním do seznamu modulů. Na úrovni serveru lze také provést, upravit nebo odebrat registraci nativních modulů.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit spravovaný modul nebo Upravit registraci nativního modulu, ve kterém lze upravit vybraný modul.

Poznámka

Registraci nativního modulu lze upravit pouze na úrovni serveru.

Uzamknout

Uzamkne modul a znemožní jeho přepsání na nižších úrovních konfigurace.

Poznámka

  Tato akce je dostupná pouze na úrovni serveru.

Odemknout

Odemkne modul a umožní jeho přepsání na nižších úrovních konfigurace.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze na úrovni serveru.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce. Když vyberete spravovaný modul, je modul odebrán z webového serveru. Když vyberete nativní modul, je modul odebrán ze seznamu modulů a zakázán. Je však stále zaregistrován na webovém serveru. Chcete-li odebrat registraci nativního modulu, klikněte na tlačítko Konfigurovat nativní moduly, vyberte modul a klikněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka

Nativní modul lze odebrat pouze na úrovni serveru.

Pokud podržíte při výběru jednotlivých modulů stisknutou klávesu CTRL, můžete zároveň odebrat více než jeden modul.

Obnovit zděděné

Vrátí nastavení funkce tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu řadit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah