Dialogové okno Upřesnit nastavení ukládání do výstupní mezipaměti umožňuje konfigurovat ukládání různých verzí souborů do mezipaměti na základě řetězců a hlaviček dotazů. Tato nastavení jsou dostupná pouze pro mezipaměť v uživatelském režimu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Řetězec dotazu

Zadáním řetězce dotazu nebo seznamu řetězců dotazů oddělených čárkami definujete hodnoty, které webový server použije k odlišení odpovědí uložených v mezipaměti od adresy URL. Můžete také zadat hvězdičku (*) a tím nakonfigurovat pravidlo na odlišování odpovědí uložených v mezipaměti pro všechny řetězce dotazů.

Hlavičky

Zadáním hlavičky nebo seznamu hlaviček oddělených čárkami definujete hodnoty, které webový server použije k odlišení odpovědí uložených v mezipaměti od adresy URL. Můžete také zadat hvězdičku (*) a tím nakonfigurovat pravidlo na odlišování odpovědí uložených v mezipaměti pro všechny hlavičky.

Další odkazy


Obsah