Na stránce funkce Ověřování FTP lze nastavit metody ověřování, pomocí kterých mohou klienti FTP získat přístup k obsahu. Tento seznam lze seřadit podle názvu, stavu nebo typu. Stačí klepnout na příslušné záhlaví sloupce. Pomocí rozevíracího seznamu Seskupit podle lze funkce ověřování také rozdělit do skupin podle typu nebo stavu.

Ve výchozím nastavení nejsou povoleny žádné metody ověřování. Chcete-li uživatelům protokolu FTP umožnit přístup k obsahu, je třeba metodu ověřování povolit. Existují dva typy ověřování: integrované a vlastní.

 • Integrované metody ověřování jsou nedílnou součástí serveru FTP. Lze je povolit nebo zakázat, ale nelze je ze serveru FTP odebrat.

 • Vlastní metody ověřování se implementují prostřednictvím instalovatelných součástí. Lze je povolit nebo zakázat, přidat je na server FTP a také je z něj odebrat.

  Poznámka

  Kliknutím na položku Vlastní zprostředkovatelé v seznamu úloh zobrazíte dialogové okno FTP: Dialogové okno Vlastní zprostředkovatelé.

  Poznámka

  Základní ověřování bude pracovat s izolací uživatelů služby Active Directory (AD). Povolíte-li však vlastní ověřování nebo jinou formu ověřování v době, kdy je již povolena izolace uživatelů služby AD, nebude nově povolená forma ověřování pracovat. Další informace o izolaci uživatelů protokolu FTP včetně izolace uživatelů služby AD naleznete v článku Konfigurace izolace uživatelů protokolu FTP 7 (stránka může být v angličtině).

  Poznámka

  „FTP“ a „Anonymous“ jsou rezervovaná slova. Nelze tedy vytvořit účty uživatelů Správce služby IIS obsahující tyto názvy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Anonymní přístup

Anonymní přístup je integrovaná metoda ověřování, která umožňuje všem uživatelům přistupovat k libovolnému veřejnému obsahu po zadání anonymního uživatelského jména a hesla. Ve výchozím nastavení je anonymní přístup zakázán.

Poznámka

Anonymní ověřování použijte, chcete-li umožnit zobrazení obsahu serveru FTP všem klientům, kteří jej navštíví.

Ověřování technologií ASP.NET

Ověřování technologií ASP.NET je vlastní metoda ověřování, která po uživatelích vyžaduje, aby při přístupu k obsahu zadali platné uživatelské jméno a heslo účtu technologie .NET. Účet technologie .NET může pocházet z databáze uživatelů ASP.NET, která je sdílena s vaším webovým obsahem, nebo ze samostatné databáze uživatelů ASP.NET.

Poznámka

Ověřování technologií ASP.NET vyžaduje nastavení zprostředkovatele a případně i připojovacího řetězce pro přístup k databázi uživatelů ASP.NET.

Základní ověřování

Základní ověřování je integrovaná metoda ověřování, která po uživatelích vyžaduje, aby při přístupu k obsahu zadali platné uživatelské jméno a heslo systému Windows. Použitý uživatelský účet může být místní vzhledem k serveru FTP, nebo se může jednat o doménový účet.

Poznámka

Základní ověřování přenáší po síti hesla v nešifrovaném tvaru. Základní ověřování je vhodné používat pouze v případě, že je připojení mezi klientem a serverem zabezpečeno pomocí protokolu SSL.

Ověřování pomocí správce služby IIS

Ověřování Správce služby IIS je vlastní metoda ověřování, která po uživatelích vyžaduje, aby při přístupu k obsahu zadali platné uživatelské jméno a heslo účtu Správce služby IIS. Aby bylo možné použít ověřování Správce služby IIS, musí být správce služby IIS nainstalován a nakonfigurován pro použití pověřovacích údajů systému Windows i služby Správce služby IIS. (V okamžiku, kdy používáte ověřování Správce služby IIS, nemusí být správce služby IIS spuštěn.)

Poznámka

Ověřování Správce služby IIS přenáší po síti hesla v nešifrovaném tvaru. Ověřování Správce služby IIS je vhodné používat pouze v případě, že je připojení mezi klientem a serverem zabezpečeno pomocí protokolu SSL.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Vlastní zprostředkovatelé

Otevře dialogové okno Vlastní zprostředkovatelé, v němž můžete povolit výchozí vlastní zprostředkovatele nebo své nově definované vlastní zprostředkovatele.

Povolit

Povolí vybraného zprostředkovatele. Tato možnost je dostupná jen v případě, že je vybraný zprostředkovatel zakázán.

Zakázat

Zakáže vybraného zprostředkovatele. Tato možnost je dostupná jen v případě, že je vybraný zprostředkovatel povolen.

Upravit

Umožňuje upravit nastavení integrovaných zprostředkovatelů.

Poznámka

Chcete-li upravit nastavení pro vlastní zprostředkovatele, je třeba otevřít dialogové okno Vlastní zprostředkovatelé z globální úrovně a kliknout na tlačítko Upravit.

Odebrat

Odebere vybraného zprostředkovatele. Tato možnost není k dispozici u integrovaných zprostředkovatelů.

Poznámka:

Nastavíte-li konfiguraci ověřování protokolu FTP, měli byste nastavit také konfiguraci autorizace protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah