Ve výchozím nastavení není služba IIS 7.5 v systému Windows Server® 2008 R2 instalována. Službu IIS 7.5 můžete nainstalovat pomocí průvodce Přidat role v programu Správce serverů nebo pomocí příkazového řádku.

Když instalujete systém Windows Server 2008 R2, můžete provést instalaci Server Core, která nainstaluje minimální instalaci serveru systému Windows Server 2008 R2. S tímto typem instalace například nebude nainstalováno tradiční uživatelské rozhraní systému Windows, takže je třeba server konfigurovat pomocí příkazového řádku.

Požadavky

Pověření pro správu

Chcete-li provést tento postup, musíte mít následující roli nebo role pro správu služby IIS:

 • správce webového serveru.

Postup instalace služby IIS 7.5 v systému Windows Server® 2008 R2

Tento postup můžete provést pomocí uživatelského rozhraní nebo skriptu.

Použití uživatelského rozhraní
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte do podnabídky Nástroje pro správu a klikněte na příkaz Správce serverů.

 2. V části Souhrn rolíklikněte na odkaz Přidat role.

 3. Pomocí průvodce Přidat role přidejte roli webového serveru.

Důležité informace

Pokud použijete k instalaci služby IIS průvodce Přidat role, získáte výchozí instalaci s minimální sadou služeb rolí. Potřebujete-li další služby rolí služby IIS, například Vývoj aplikací nebo Stav a diagnostika, je třeba na stránce průvodce Vybrat služby rolí zaškrtnout políčka odpovídající těmto funkcím.

Použití skriptu
 • Zadejte do skriptu následující příkaz:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Důležité informace

Použijete-li tento skript, získáte úplnou instalaci služby IIS 7, při které se nainstalují všechny dostupné balíčky funkcí. Pokud některé balíčky funkcí nepotřebujete, měli byste skript upravit tak, aby se nainstalovaly pouze požadované balíčky.

Postup instalace služby IIS 7.5 v systému Windows Server 2008 R2 s instalací Server Core

Chcete-li instalovat součásti služby IIS 7 využívající rozhraní .NET Framework, je třeba nejprve rozhraní .NET Framework nainstalovat. Pokud není rozhraní .NET Framework ještě nainstalováno, součásti využívající rozhraní .NET Framework se nenainstalují.

Použití skriptu k instalaci rozhraní .NET Framework a úplné instalaci služby IIS 7.5 v instalaci Server Core
 • Zadejte do skriptu následující příkaz:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Použití skriptu k úplné instalaci služby IIS 7.5 v instalaci Server Core
 • Zadejte do skriptu následující příkaz:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Důležité informace

Použijete-li tento skript, získáte úplnou instalaci služby IIS, při které se nainstalují všechny balíčky funkcí dostupné pro instalaci Server Core. Pokud některé balíčky funkcí nepotřebujete, měli byste skript upravit tak, aby se nainstalovaly pouze požadované balíčky.

Použití skriptu pro výchozí instalaci služby IIS 7.0 v instalaci Server Core
 • Zadejte do skriptu následující příkaz:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Důležité informace
 • Použijete-li tento skript, získáte výchozí instalaci služby IIS, při které se nainstaluje minimální sada dostupných balíčků funkcí.

Viz také


Obsah