Dialogové okno Upřesnit zásady protokolu SSL slouží k individuálnímu přizpůsobení požadavků na šifrování dat řídicího a datového kanálu mezi serverem FTP a klienty.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Řídicí kanál: Povolit

Určuje, že má být povoleno šifrování dat pro řídicí kanál. Tato možnost dovoluje klientovi určit, zda má být pro řídicí kanál použito zabezpečení SSL.

Řídicí kanál: Vyžadovat

Určuje, že šifrování dat pro řídicí kanál má být vyžadováno. Tato možnost nutí všechny klienty používat zabezpečení SSL pro všechny aktivity řídicího kanálu.

Řídicí kanál: Vyžadovat pouze pro pověření

Určuje, že šifrování dat pro řídicí kanál má být vyžadováno jen během přenosu pověřovacích údajů.

Poznámka

Vyberete-li tuto možnost, musí všichni klienti používat zabezpečení SSL pro řídicí kanál během přenosu pověřovacích údajů. Poté může klient rozhodnout o tom, zda má být zabezpečení SSL pro řídicí kanál použito i nadále.

Datový kanál: Povolit

Určuje, že má být povoleno šifrování dat pro datový kanál. Tato možnost dovoluje klientovi určit, zda má být pro datový kanál použito zabezpečení SSL.

Datový kanál: Vyžadovat

Určuje, že šifrování dat pro datový kanál má být vyžadováno. Tato možnost nutí všechny klienty používat zabezpečení SSL pro všechny aktivity datového kanálu.

Datový kanál: Odmítnout

Určuje, že šifrování dat pro datový kanál má být odmítnuto. Tato možnost výslovně zakazuje použití zabezpečení SSL pro všechny aktivity datového kanálu.

Další odkazy


Obsah