V dialogovém okně Upravit oprávnění funkce lze nakonfigurovat zásadu pro přístup, která určuje typ práv funkcí povolených na úrovni webového serveru, webu, aplikace, adresáře nebo souboru ve službě IIS. V zásadě pro přístup lze povolit nebo zakázat tato práva funkce: číst, skripty a provádět. Zásada pro přístup spolu s nastavením přístupu, který vyžaduje obslužná rutina, určují, zda je možné spustit obslužnou rutinu. Pokud obslužná rutina vyžaduje typ práva funkce, které není povoleno v zásadě pro přístup, obslužná rutina bude zakázána a všechny požadavky obsluhované danou rutinou (na základě mapování obslužné rutiny) skončí chybou. To však platí pouze v případě, že neexistuje jiná obslužná rutina, která požadavek zpracuje.

Pokud vyberete položku v dialogovém okně Upravit oprávnění funkce, obslužné rutiny, které jsou daným výběrem povoleny, budou mít ve sloupci Stav na stránce Mapování obslužných rutin uvedenou hodnotu Povoleno. Pokud obdobně zrušíte výběr v dialogovém okně Upravit oprávnění funkce, zobrazí se pro obslužné rutiny, které jsou daným výběrem zakázány, ve sloupci Stav na stránce Mapování obslužných rutin řetězec Zakázáno. Povolené a zakázané obslužné rutiny můžete zkontrolovat na stránce Mapování obslužných rutin a poté kliknutím na tlačítko OK zavřít dialogové okno Upravit oprávnění funkce. Pokud místo tlačítka OK použijete tlačítko Storno, změny provedené v dialogovém okně nebudou uloženy.

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat požadovaná nastavení přístupu pro obslužnou rutinu, můžete upravit mapovaní obslužných rutin a po kliknutí na tlačítko Omezení požadavku nakonfigurovat nastavení na kartě Přístup

Můžete například povolit práva Číst a Skripty na úrovni webového serveru, ale zakázat právo Skripty pro určitý web, který obsluhuje pouze statický obsah. Tím zakážete spouštění skriptů na serveru pro daný web, i když uživatel přidá mapování obslužné rutiny pro skript nebo spustitelný soubor na úrovni webu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Číst

Políčko Číst zaškrtněte, chcete-li povolit obslužné rutiny vyžadující přístup pro čtení k virtuálnímu adresáři. Chcete-li zakázat obslužné rutiny vyžadující přístup pro čtení k virtuálnímu adresáři, pak zaškrtnutí políčka Číst zrušte. V zásadě pro přístup je vhodné čtení povolit v případě, že chcete obsluhovat statický obsah nebo chcete konfigurovat procházení výchozími dokumenty a adresáři. Oprávnění pro čtení jsou ve výchozím nastavení povolena.

Skripty

Políčko Skripty zaškrtněte, chcete-li povolit obslužné rutiny vyžadující vyžadují práva pro skripty ve virtuálním adresáři. Chcete-li zakázat obslužné rutiny vyžadující vyžadují práva pro skripty ve virtuálním adresáři, pak zaškrtnutí políčka Skripty zrušte.

Provádět

Políčko Provádět zaškrtněte, chcete-li povolit obslužné rutiny vyžadující práva pro spuštění ve virtuálním adresáři. Chcete-li zakázat obslužné rutiny vyžadující práva pro spuštění ve virtuálním adresáři, pak zaškrtnutí políčka Provádět zrušte. Zaškrtávací políčko Provádět je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Skripty. V zásadě pro přístup je vhodné povolit provádění pouze tehdy, když chcete kromě spuštění skriptů povolit také vyvolání spustitelných souborů (například souborů EXE, DLL nebo COM).

Důležité informace

Z důvodu zabezpečení a zajištění optimálního výkonu se doporučuje povolit práva na provádění pouze pro programy, které jste otestovali a které vyžadují vaše aplikace.

Další odkazy


Obsah