Dialogové okno Upřesnit nastavení umožňuje změnit vlastnosti následujících objektů služby IIS:

  • Fond aplikací,

  • web,

  • server FTP,

  • webová aplikace,

  • virtuální adresář

Použití dialogového okna Upřesnit nastavení je vhodné, chcete-li změnit určitou vlastnost nebo skupinu vlastností objektu, aniž byste použili průvodce úpravami nebo dialogové okno úprav, nebo pokud se určitá vlastnost v průvodci nebo dialogovém okně nezobrazuje.

Poznámka

Chcete-li změnit výchozí hodnotu pro všechny fondy aplikací, weby, webové aplikace nebo virtuální adresáře, můžete použít příslušné dialogové okno Výchozí pro libovolný z těchto objektů.

Chcete-li zobrazit informace o určité vlastnosti, vyberte tuto vlastnost v dialogovém okně Upřesnit nastavení. Příslušné informace se zobrazí v podokně popisu vlastností pod tabulkou vlastností. Chcete-li podokno popisu vlastností zvětšit, klepněte na pruh mezi tabulkou vlastností a podoknem popisu vlastností a přetáhněte jej nahoru. Můžete také změnit velikost dialogového okna Výchozí nastavení, a zobrazit tak více vlastností najednou.


Obsah