Služba IIS 7 obsahuje postupy pro diagnostiku webových aplikací a odstraňování potíží s nimi. Služba IIS podporuje ukládání událostí trasování daného požadavku do vyrovnávací paměti a ukládání těchto událostí na disk v případě, že se dostanou do chybového stavu definovaného uživatelem. Služba IIS také v reálném čase zachycuje informace o stavu fondů aplikací, pracovních procesů, serverů, domén aplikací a spuštěných požadavků.

Poznámky

Protokol pro chybný požadavek bude vytvořen pouze tehdy, pokud bylo povoleno protokolování trasování.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Přehled odstraňování potíží ve službě IIS 7.

Přehled odstraňování potíží (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Definujte pro aplikace stavy selhání a nakonfigurujte, které události trasování se mají pro jednotlivé adresy URL protokolovat.

Konfigurace trasování chybných požadavků (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Nakonfigurujte nastavení protokolů služby IIS.

Konfigurace protokolování (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Zobrazte seznam pracovních procesů běžících na serveru a zobrazte seznam aktuálně prováděných požadavků pro každý pracovní proces.

Sledování pracovních procesů a aktuálně prováděných požadavků (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah