Na stránce Filtry ISAPI lze spravovat seznam souborů DLL, které mění či vylepšují funkce poskytované službou IIS. Filtr ISAPI může například určit, které soubory jsou mapovány na adresu URL, upravit odpověď odeslanou serverem nebo provádět další akce, jejichž cílem je změna chování serveru.

Poznámka

Rozšíření a filtry ISAPI jsou nahrazovány novým rozhraním API modulů služby IIS. Další informace o rozhraní API modulů služby IIS naleznete v dokumentu Moduly s nativním kódem HTTP (stránka může být v angličtině).

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje název filtru ISAPI.

Spustitelný soubor

Zobrazuje cestu k souboru DLL filtru ISAPI, např. %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Zobrazí dialogové okno Přidat filtr ISAPI, ve kterém lze přidat filtr ISAPI.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit filtr ISAPI, ve kterém lze upravit vybraný filtr ISAPI.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybraného filtru ISAPI, aby bylo možné filtr přejmenovat.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Poznámka

Pokud odebíráte filtr ISAPI na úrovni serveru, projeví se změny až po restartování Služby WWW (W3SVC).

Obnovit zděděné

Vrátí nastavení funkce tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu třídit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah