Dialogové okno Povolit řetězec dotazu nebo Odepřít řetězec dotazu umožňuje přidat do seznamu řetězců dotazu řetězec dotazu, pro nějž modul filtrování požadavků vždy povolí nebo odepře přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Řetězec dotazu

Určuje řetězec dotazu, pro nějž služba filtrování požadavků vždy povolí nebo odepře přístup.

Další odkazy


Obsah