Stránka funkce Filtrování požadavků slouží ke konfiguraci pravidel filtrování pro daný web. Filtrování požadavků webu je obdobou filtrování požadavků FTP a umožňuje omezit chování protokolu a obsahu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Přípony názvu souboru

Určuje seznam přípon názvu souboru, pro který služba filtrování požadavků vždy povolí nebo odepře přístup.

Pravidla

Zobrazuje seznam pravidel filtrování a specifických parametrů, které by měla vyhledávat služba filtrování požadavků. Mezi tyto parametry patří hlavičky, přípony názvu souboru a řetězce odepření.

Skryté segmenty

Určuje seznam skrytých segmentů, pro které služba filtrování požadavků odepře přístup. Tyto segmenty se nezobrazí ve výpisech adresářů.

Odmítnout posloupnosti adres URL

Určuje seznam posloupností adres URL, pro které služba filtrování požadavků odepře přístup.

Operace HTTP

Určuje seznam operací HTTP, pro které služba filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Hlavičky

Určuje hlavičky a omezení jejich velikosti, pro které služba filtrování požadavků odepře přístup.

Řetězce dotazů

Určuje řetězce dotazů, pro které služba filtrování požadavků odepře přístup.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků.

Odebrat

Odebere ze seznamu příponu názvu souboru, pravidlo, skrytý segment, posloupnost adres URL, akci HTTP, hlavičku nebo řetězec dotazu.


Obsah