Funkce služby FTP Odepřené posloupnosti adres URL slouží k definování posloupností adres URL, pro které služba FTP odepře přístup. Chcete-li například zabránit přístupu k adresáři Bin vaší webové aplikace, můžete tento adresář Bin přidat k odmítnutým posloupnostem adres URL serveru FTP. Přihlásí-li se klient FTP k serveru FTP, složka Bin se zobrazí ve výpisu adresářů, pokusí-li se však klient FTP do složky Bin přejít, služba FTP mu vrátí chybu odmítnutí přístupu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Posloupnost adres URL

Zobrazuje posloupnost adres URL protokolu FTP, pro kterou má služba FTP odmítat přístup.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat posloupnost adres URL

Otevře dialogové okno Přidat posloupnost odmítnutí, v němž můžete přidat posloupnost adres URL do seznamu odmítaných posloupností adres URL.

Odebrat

Odebere ze seznamu příponu názvu souboru, skrytý segment, posloupnost adres URL nebo příkaz.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků FTP.

Další odkazy


Obsah