Pomocí dialogového okna Upravit nastavení uživatelů rozhraní .NET lze nastavit výchozího zprostředkovatele.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Výchozí zprostředkovatel

Nastaví výchozího zprostředkovatele pro uživatele rozhraní .NET. Služba IIS 7 obsahuje následujícího zprostředkovatele:

  • AspNetSqlMembershipProvider - Tohoto zprostředkovatele použijte pro ukládání informací o uživateli do databáze serveru SQL Server.

Další odkazy


Obsah