Stránka Filtrování požadavků FTP slouží k nastavení filtrování požadavků pro server FTP. Filtrování požadavků FTP je funkce zabezpečení, která umožňuje poskytovatelům internetových služeb (ISP) a poskytovatelům aplikačních služeb (ASP) nastavit omezení pro chování protokolu a obsahu. Na kartě Přípony názvu souboru můžete například zadat seznam povolených nebo zakázaných přípon názvů souborů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Přípony názvu souboru

Určuje seznam přípon názvů souborů, pro které služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Skryté segmenty

Určuje seznam skrytých segmentů, pro které služba FTP odmítne přístup a nezobrazí je ve výpisech adresářů.

FTP: Odepřené posloupnosti adres URL

Určuje seznam posloupností adres URL, pro které služba FTP odmítne přístup.

Příkazy

Určuje seznam příkazů FTP, pro které služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků FTP.

Povolit příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Povolit příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu povolených přípon názvů souborů.

Odmítnout příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Odmítnout příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu zakázaných přípon názvů souborů.

Přidat skrytý segment

Otevře dialogové okno Přidat skrytý segment, v němž můžete přidat skrytý segment do seznamu skrytých segmentů.

Přidat posloupnost adres URL

Otevře dialogové okno Přidat posloupnost odepření, v němž můžete přidat posloupnost adres URL do seznamu odepřených posloupností adres URL.

Povolit příkaz

Otevře dialogové okno Povolit příkaz, v němž můžete přidat příkaz FTP do seznamu povolených příkazů FTP.

Odmítnout příkaz

Otevře dialogové okno Odmítnout příkaz, v němž můžete přidat příkaz FTP do seznamu zakázaných příkazů FTP.

Varování

Nesprávným použitím této funkce můžete zcela zablokovat přístup k serveru. Zakážete-li například přístup k příkazům USER a PASS, uživatelé se nebudou moci k serveru FTP vůbec přihlásit.

Odebrat

Odebere ze seznamu příponu názvu souboru, skrytý segment, posloupnost adres URL nebo příkaz.


Obsah