Na stránce Profil rozhraní .NET lze spravovat seznam vlastností profilů, které slouží ke sledování vlastních informací vyžadovaných danou aplikací.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje název vlastnosti profilu.

Datový typ

Zobrazuje datový typ dané vlastnosti. Může se jednat o běžný datový typ, například String, Int32, DateTime, StringCollection a další, nebo o vlastní datový typ, který obsahuje vlastní informace předávané zprostředkovateli profilu.

Výchozí hodnota

Zobrazuje hodnotu, která je použita při inicializaci této vlastnosti.

Povolit anonymní

Zobrazuje, zda je vlastnost spravována pro anonymní uživatele. Je možné použít hodnotu True nebo False.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat vlastnost

Otevře dialogové okno Přidat vlastnost profilu rozhraní .NET, ve kterém lze přidat vlastnost profilu rozhraní .NET.

Přidat skupinu

Otevře dialogové okno Přidat skupinu, ve kterém lze přidat skupinu k seskupení vlastností profilu rozhraní .NET.

Přidat vlastnost do skupiny

Otevře dialogové okno Přidat vlastnost profilu rozhraní .NET do skupiny Name, ve kterém lze přidat vlastnosti profilu rozhraní .NET do vybrané skupiny.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit vlastnost profilu rozhraní .NET nebo dialogové okno Upravit vlastnost profilu rozhraní .NET ve skupině Name, ve kterém lze upravit vybranou vlastnost profilu rozhraní .NET.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybrané vlastnosti profilu rozhraní .NET, aby bylo možné vlastnost přejmenovat.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Zakázat

Zakáže funkci Profil rozhraní .NET.

Nastavit výchozího zprostředkovatele

Otevře dialogové okno Upravit nastavení profilu, ve kterém lze vybrat výchozího zprostředkovatele funkce.

Zprostředkovatelé

Otevře stránku funkce Zprostředkovatelé, na které lze přidat další zprostředkovatele funkce Profil rozhraní .NET.

Další odkazy


Obsah