Pomocí stránky funkce Typy MIME lze spravovat seznam typů MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), který umožňuje určit typy obsahu, které lze z webového serveru poskytnout prohlížeči nebo poštovnímu klientu.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Přípona

Zobrazí příponu názvu souboru, například .chm.

Typ MIME

Zobrazí typ MIME, například application/octet-stream.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat typ MIME, ve kterém lze přidat typ MIME.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit typ MIME, ve kterém lze upravit vybraný typ MIME.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce dané funkce.

Další odkazy


Obsah