Pomocí dialogového okna Upravit nastavení rolí rozhraní .NET lze nastavit výchozího zprostředkovatele pro role členství.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Výchozí zprostředkovatel

Nastaví výchozího zprostředkovatele pro role rozhraní .NET. Služba IIS 7 obsahuje následující zprostředkovatele:

  • AspNetSqlRoleProvider - ukládá informace o rolích v databázi serveru SQL Server.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - používá informace o rolích na základě účtů domén systému Windows. Použití zprostředkovatele systému Windows je vhodné pouze v případě, že aplikace je spuštěna v síti, v níž všichni uživatelé používají účty domény.

Další odkazy


Obsah