Pomocí dialogového okna Přidat roli rozhraní .NET lze přidat názvy rolí do databáze, na kterou odkazuje tento zprostředkovatel. Role umožňují zařadit uživatele do kategorií a účinněji provádět úlohy související se zabezpečením, například ověřování.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Požaduje název role.

Další odkazy


Obsah