Na stránce Pravidla vytváření protokolu WebDAV můžete spravovat seznam pravidel vytváření, která řídí přístup k obsahu. Pravidla jsou uvedena v seznamu. Změnou jejich pořadí můžete některým uživatelům udělit přístup a jiným současně přístup odmítnout. Stránku Pravidla vytváření protokolu WebDAV můžete dále použít k zobrazení informací o dalších pravidlech, například Cesta, Uživatelé, Role či Přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Cesta

Zobrazí název souboru nebo příponu souboru, pro který obslužná rutina zpracuje odpověď. Touto hodnotou může být buď název souboru, například WebResource.axd, nebo zástupný znak (*) s příponou, například *.exe.

Uživatelé

Zobrazuje uživatelská jména, na něž se dané pravidlo vztahuje.

Role

Zobrazuje skupiny systému Microsoft Windows, na něž se pravidlo vztahuje, například skupinu Administrators.

Přístup

Zobrazuje přístupová oprávnění, na něž se pravidlo vztahuje, například Čtení nebo Zápis.

Typ položky

Informuje o tom, zda je položka místní nebo zděděná.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit protokol WebDAV

Povolí funkci WebDAV.

Zakázat protokol WebDAV

Zakáže funkci WebDAV.

Přidat pravidlo vytváření

Otevře dialogové okno Přidat pravidlo vytváření, ve kterém můžete vytvořit pravidlo vytváření.

Upravit

Umožňuje změnit vybrané pravidlo.

Odebrat

Odebere vybrané pravidlo.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů.

Nastavení protokolu WebDAV

Otevře stránku Nastavení protokolu WebDAV, kde můžete změnit nastavení funkce WebDAV.

Další odkazy


Obsah