Dialogové okno Upravit web umožňuje upravit vlastnosti existujícího webu.

Poznámka

Chcete-li upravit informace o vazbě daného webu, použijte dialogové okno Vazby webu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název webu

Zobrazuje popisný název webu.

Poznámka

V dialogovém okně Upravit web nelze web přejmenovat. Web lze přejmenovat pomocí akce Přejmenovat v podokně Akce na stránce Weby.

Fond aplikací

Zobrazuje vybraný fond aplikací pro daný web.

Vybrat

Otevře dialogové okno Vybrat fond aplikací, v němž můžete vybrat fond aplikací, ve kterém bude web spuštěn.

Fyzická cesta

Zadejte fyzickou cestu k umístění, v němž je uložen obsah webu. Obsah může být uložen v místním počítači, ve vzdáleném adresáři nebo ve sdílené složce. Pokud je obsah uložen v místním počítači, zadejte fyzickou cestu, například C:\Obsah. Pokud je obsah uložen ve vzdálené sdílené složce, zadejte cestu UNC (Universal Naming Convention), například \\Server\sdílená_složka.

V případě potřeby můžete kliknout na položku Připojit jako a zadat pověření pro připojení k fyzické cestě. Pokud nezadáte pověření, webový server použije předávací ověřování. Přístup k obsahu tedy bude umožněn pomocí identity uživatele aplikace a přístup ke konfiguračním souborům bude umožněn pomocí identity fondu aplikací.

Otevře dialogové okno Vyhledat složku, ve kterém můžete vybrat fyzické umístění obsahu webu.

Připojit jako

Otevře dialogové okno Připojit jako, v němž lze vybrat způsob připojení k cestě, kterou jste zadali do pole Fyzická cesta. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Předávací ověřování.

Test nastavení

Otevře dialogové okno Test nastavení, ve kterém lze zobrazit seznam výsledků testu za účelem hodnocení, zda jsou nastavení cesty platná.

Další odkazy


Obsah