Na domovské stránce můžete zobrazit seznam funkcí, které jsou k dispozici pro konfiguraci v programu Správce služby IIS, a přistupovat k němu.

Rozevírací nabídka Seskupit podle umožňuje seskupit podobné funkce a rozevírací nabídka Zobrazit umožňuje zobrazit funkce v jiném formátu, například jako ikony nebo podrobnosti. Vyberete-li v seznamu Zobrazit možnost Podrobnosti, můžete funkce seřadit kliknutím na jeden ze sloupců na domovské stránce.

Domovská stránka je zobrazena při splnění následujících dvou podmínek:

  • Vybrali jste možnost Zobrazení funkcí.

  • V podokně Připojení jste ve stromu kliknuli na webovou stránku, web, aplikaci, virtuální adresář nebo fyzický adresář, případně jste vybrali soubor v poli Zobrazení obsahu, a pak jste kliknuli na příkaz Přepnout na zobrazení funkcí.

Další odkazy


Obsah