Dialogové okno Přidat skrytý segment slouží k přidávání segmentů URL do seznamu segmentů URL, pro které modul filtrování požadavků odepře přístup. Segment URL je část cesty URL mezi lomítky (/).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Skrytý segment

Určuje segment URL, pro nějž modul filtrování požadavků odepře přístup.

Poznámka

Segmenty URL, které jsou uvedeny v seznamu skrytých segmentů, se nezobrazí v seznamu adresářů.

Další odkazy


Obsah