Dialogová okna Přidat ověřovací pravidlo Povolit, Upravit ověřovací pravidlo Povolit, Přidat ověřovací pravidlo Odmítnout a Upravit ověřovací pravidlo Odmítnout použijte, chcete-li definovat pravidla pro přístup k obsahu.

Důležité informace

Autorizační pravidla systému Microsoft Windows stanoví, že pokud je uživateli odepřen přístup, pravidlo Odmítnout má přednost před všemi ostatními pravidly.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Všichni uživatelé

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro anonymní i ověřené uživatele.

Poznámka

Toto pravidlo je nutné umístit pod všechna pravidla, která udělují přístup k obsahu. Je-li toto pravidlo umístěno v seznamu pravidel jako první, bude přístup k obsahu zakázán všem uživatelům.

Všichni anonymní uživatelé

Tuto možnost vyberte, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro neověřené uživatele.

Poznámka

V případě, že použijete toto pravidlo, budou ověřeni pouze uživatelé, kteří mají platný uživatelský účet a heslo pro základní nebo vlastní ověřování.

Určené role nebo skupiny uživatelů

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určité role systému Microsoft Windows nebo skupiny uživatelů.

Poznámka

V případě, že použijete toto pravidlo, budou ověřeni pouze členové uvedených rolí a skupin, kteří mají platný uživatelský účet a heslo pro základní nebo vlastní ověřování.

Zadaní uživatelé

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určitý uživatelský účet.

Poznámka

V případě, že použijete tuto možnost, budou ověřeni pouze uživatelé, kteří mají platný uživatelský účet a heslo pro základní nebo vlastní ověřování.

Číst

Určuje, zda budou mít zadaní uživatelé oprávnění pro čtení.

Zapisovat

Určuje, zda budou mít zadaní uživatelé oprávnění pro zápis.

Poznámka:

Nastavíte-li konfiguraci autorizace protokolu FTP, měli byste nastavit také konfiguraci ověřování protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah