Stránka vlastností CGI slouží ke konfiguraci aplikací CGI (Common Gateway Interface) na webovém serveru. Můžete nastavit časový limit CGI pro skript CGI, izolovat aplikaci CGI v její konzole nebo nakonfigurovat aplikaci CGI pro spuštění na úrovni systému nebo uživatele.

Pomocí seznamu Zobrazit lze vybrat jeden z následujících způsobů zobrazení nastavení: Popisné názvy, Názvy konfigurace nebo Oba názvy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Časový limit (hh:mm:ss) [timeout]

Určuje časový limit (v sekundách) pro aplikace CGI. Výchozí hodnota je 15 minut (00:15:00).

Použít novou konzolu pro každé vyvolání [createCGIWithNewConsole]

Určuje, zda je aplikace CGI spuštěna ve vlastní konzole. Je-li nastavena hodnota True, vytvoří každá aplikace CGI při spuštění novou konzolu. Výchozí hodnota je False.

Zosobnit uživatele [createProcessAsUser]

Určuje, zda je proces CGI vytvořen v kontextu systému nebo v kontextu žádajícího uživatele. Výchozí hodnota je True.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah