Pomocí dialogových oken Přidat virtuální adresář a Upravit virtuální adresář lze přidat virtuální adresáře k webům a aplikacím nebo je upravit. Virtuální adresáře slouží jako ukazatele na fyzický obsah uložený v místním počítači nebo ve sdílených složkách ve vzdálených počítačích. Chcete-li zahrnout obsah, který není fyzicky umístěn v adresáři webu nebo aplikace, můžete vytvořit virtuální adresář zahrnující obsah z libovolného umístění v rámci daného webového serveru nebo z jiného počítače v síti.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název webu

Zobrazuje název webu, který bude obsahovat daný virtuální adresář.

Cesta

Zobrazuje aplikaci, která bude obsahovat daný virtuální adresář. Pokud vytvoříte virtuální adresář na úrovni webu, zobrazí se v tomto poli znak /. Pokud vytvoříte virtuální adresář na úrovni aplikace, zobrazí se v tomto poli název aplikace, například /Aplikace.

Alias

Zadejte název virtuálního adresáře, který může klient použít při přístupu k obsahu prostřednictvím webového prohlížeče. Příklad: Má-li web adresu http://www.contoso.com a pro tento web vytvoříte virtuální adresář nazvaný /marketing, budou moci uživatelé získat přístup k tomuto virtuálnímu adresáři zadáním cesty http://www.contoso.com/marketing/ ve webovém prohlížeči.

Fyzická cesta

Zadejte fyzickou cestu k umístění, v němž je uložen obsah virtuálního adresáře, nebo na toto umístění přejděte. Obsah může být uložen v místním počítači nebo ve vzdálené síťové sdílené složce. Pokud je obsah uložen v místním počítači, zadejte fyzickou cestu, například C:\Obsah. Pokud je obsah uložen ve vzdálené sdílené složce, zadejte cestu UNC, například \\Server\sdílená_složka. Zadaná cesta musí existovat, jinak může dojít k chybě konfigurace. V případě potřeby můžete kliknout na položku Připojit jako a zadat pověření pro účet, kterému je přiděleno oprávnění pro přístup k obsahu ve fyzické cestě.

Otevře dialogové okno Vyhledat složku, ve kterém můžete vybrat fyzické umístění obsahu virtuálního adresáře.

Připojit jako

Otevře dialogové okno Připojit jako, v němž lze vybrat způsob připojení k cestě, kterou jste zadali do pole Fyzická cesta. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Uživatel aplikace (předávací ověřování).

Test nastavení

Otevře dialogové okno Test nastavení, ve kterém lze zobrazit seznam výsledků testu za účelem hodnocení, zda jsou nastavení cesty platná.

Další odkazy


Obsah