V dialogovém okně Upravit nastavení omezení ISAPI a CGI lze povolit spuštění neurčených modulů CGI a ISAPI. Pokud ponecháte uvedené nastavení beze změny, bude možné na tomto serveru spustit pouze moduly CGI a ISAPI, které jsou explicitně uvedené v seznamu.

Upozornění

Povolení možnosti Povolit neurčené moduly CGI nebo Povolit neurčené moduly ISAPI představuje bezpečnostní riziko. Váš server se může stát terčem útoku počítačových virů nebo červů, které využívají technologie CGI nebo ISAPI. Chcete-li bezpečnostní riziko snížit, měli byste vytvořit zvláštní omezení pro všechny přípony souborů ISAPI a CGI, které je nutné na serveru spouštět.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Povolit neurčené moduly CGI

Povolí spouštění neurčených modulů CGI na tomto serveru.

Povolit neurčené moduly ISAPI

Povolí spouštění neurčených modulů ISAPI na tomto serveru.

Další odkazy


Obsah