Dialogová okna Přidat vlastního zprostředkovatele ověřování a Upravit vlastního zprostředkovatele ověřování slouží k přidávání nových vlastních zprostředkovatelů ověřování FTP na server FTP a k úpravám nastavení vlastních zprostředkovatelů ověřování FTP, které jste již na server FTP přidali.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Název

Určuje název, který se zobrazí v seznamu Vyberte nejméně jednoho zaregistrovaného vlastního zprostředkovatele v dialogovém okně FTP: Dialogové okno Vlastní zprostředkovatelé.

ID třídy

Určuje název třídy nebo hodnotu GUID třídy COM při použití možnosti Nativní zprostředkovatel (COM).

Typ

Určuje spravovaný typ třídy .NET při použití možnosti Spravovaný zprostředkovatel (.NET).

Doména aplikace

Určuje doménu aplikace třídy .NET při použití možnosti Spravovaný zprostředkovatel (.NET).

Poznámka:

Nastavíte-li konfiguraci ověřování protokolu FTP, měli byste nastavit také konfiguraci autorizace protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah