Na stránce Procházení adresářů lze upravit nastavení obsahu pro procházení adresáře na webovém serveru. Pokud nakonfigurujete procházení adresáře, budou všechny podadresáře používat stejné nastavení (nepřepíšete-li je na nižší úrovni).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Čas

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit čas poslední úpravy jednotlivých souborů v zobrazení adresáře.

Velikost

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit velikosti jednotlivých souborů v zobrazení adresáře.

Přípona

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit přípony názvů jednotlivých souborů v zobrazení adresáře.

Datum

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit datum poslední úpravy jednotlivých souborů v zobrazení adresáře.

Dlouhý formát data

Tuto možnost vyberte, chcete-li v zobrazení adresáře zobrazit datum poslední úpravy jednotlivých souborů v rozšířeném formátu.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Povolit

Povolí funkci Procházení adresáře. Je-li funkce Výchozí dokument zakázána, ale je povolena funkce Procházení adresáře, zobrazí se v prohlížečích klienta seznam adresářů místo chyby 403 - zakázáno. Jsou-li funkce Výchozí dokument i Procházení adresáře povoleny, vrátí služba IIS výchozí dokument, pokud ho nalezne, jinak vrátí zobrazení adresáře.

Zakázat

Zakáže funkci Procházení adresáře. Jsou-li funkce Výchozí dokument i Procházení adresáře zakázány, zobrazí se v prohlížečích klientů chyba 403 - zakázáno.

Další odkazy


Obsah