Pomocí dialogového okna Upravit omezení podle adresy IP a názvů domén lze definovat omezení přístupu pro neurčené klienty nebo povolit omezení názvů domén pro všechna pravidla.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Přístup pro neurčené klienty

Definuje omezení přístupu pro neurčené klienty. Toto nastavení definuje, zda má být povolen či zakázán přístup klientům, kteří nejsou určeni žádným jiným pravidlem.

Povolit omezení přístupu podle názvů domén

Povolí pravidla, která omezují přístup podle názvů domén. Toto pravidlo výrazně ovlivní výkon serveru, protože pro každý požadavek vyžaduje vyhledávání DNS.

Další odkazy


Obsah