Dialogová okna Upřesnit nastavení umožňují upravit vlastnosti následujících objektů služby IIS:

  • fond aplikací

  • web

  • aplikace

  • virtuální adresář

Použití dialogového okna Upřesnit nastavení je vhodné, chcete-li upravit určitou vlastnost nebo skupinu vlastností objektu, aniž byste použili průvodce úpravami nebo dialogové okno úprav, nebo pokud se určitá vlastnost v průvodci nebo dialogovém okně nezobrazuje.

Poznámka

Chcete-li změnit výchozí hodnotu pro všechny fondy aplikací, weby, aplikace nebo virtuální adresáře, můžete to provést v příslušném dialogovém okně Výchozí pro libovolný z těchto objektů.

Chcete-li zobrazit informace o určité vlastnosti, vyberte tuto vlastnost v dialogovém okně Upřesnit nastavení. Příslušné informace se zobrazí v podokně popisu vlastností pod tabulkou vlastností. Chcete-li podokno popisu vlastností zvětšit, klikněte na pruh mezi tabulkou vlastností a podoknem popisu vlastností a přetáhněte jej nahoru. Můžete také zvětšit celé dialogové okno Upřesnit nastavení, aby bylo zobrazeno více vlastností najednou.

Další odkazy


Obsah