Pomocí dialogových oken Výchozí nastavení lze upravit výchozí hodnoty vlastností, jako jsou například nastavení recyklace pro fondy aplikací, omezení webů a fond aplikací, ve kterém je aplikace spuštěna. Dialogová okna Výchozí nastavení neobsahují vlastnosti, které jsou často jedinečné, například vazby webů nebo fyzické cesty k webu, aplikaci nebo obsahu virtuálního adresáře.

Pro každý z následujících objektů je v rámci služby IIS k dispozici dialogové okno Výchozí nastavení, ve kterém lze upravit výchozí hodnoty všech objektů odpovídajícího typu:

  • fond aplikací

  • web

  • aplikace

  • virtuální adresáře

Pokud změníte výchozí hodnotu vlastnosti, bude tato nová hodnota použita pro všechny objekty odpovídajícího typu, pokud

  • vytvoříte nový objekt daného typu,

  • u stávajícího objektu není nastavena specifická hodnota, která by se lišila od výchozího nastavení vlastnosti.

    Poznámka

    Chcete-li změnit hodnotu pro určitý web nebo aplikaci, použijte dialogové okno Upřesnit nastavení.

Chcete-li zobrazit informace o určité vlastnosti, vyberte tuto vlastnost v dialogovém okně Výchozí nastavení. Příslušné informace se zobrazí v podokně popisu vlastností pod tabulkou vlastností. Chcete-li podokno popisu vlastností zvětšit, klikněte na pruh mezi tabulkou vlastností a podoknem popisu vlastností a přetáhněte jej nahoru. Můžete také změnit velikost dialogového okna Výchozí nastavení, a zobrazit tak více vlastností najednou.

Další odkazy


Obsah