Pomocí dialogového okna Exportovat certifikát lze exportovat certifikáty ze zdrojového serveru, chcete-li tentýž certifikát použít u cílového serveru nebo chcete-li vytvořit zálohu certifikátu a přidruženého soukromého klíče.

Poznámka

Pokud k certifikátu přidružíte heslo, je znalost tohoto hesla nezbytným předpokladem úspěšného použití importovaného certifikátu na cílovém serveru.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Exportovat do

Do pole Exportovat do zadejte název souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k názvu souboru, do něhož chcete uložit exportovaný certifikát.

Heslo

Pokud chcete k exportovanému certifikátu přidružit heslo, zadejte je do pole Heslo.

Potvrzení hesla

Heslo znovu zadejte do pole Potvrzení hesla a pak klikněte na tlačítko OK.

Další odkazy


Obsah