Pomocí stránky funkce Ukládání výstupu do mezipaměti lze nakonfigurovat nastavení ukládání výstupu do mezipaměti a nakonfigurovat pravidla ukládání poskytovaného obsahu do mezipaměti.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty Seskupit podle v rozevíracím seznamu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Přípona

Zobrazuje příponu názvu souboru, pro kterou platí pravidlo pro ukládání do mezipaměti.

Zásady uživatelského režimu

Zobrazuje chování ukládání do mezipaměti pro pravidlo v uživatelském režimu.

  • Uchovávat v mezipaměti do první změny - obsah je uchováván v mezipaměti, dokud služba IIS neobdrží oznámení o změně souboru nebo konfigurace.

  • Mezipaměť pro časový interval - obsah je uchováván v mezipaměti po určitou dobu, nebo dokud oznámení o změně souboru nebo konfigurace nevymaže mezipaměť před uplynutím doby.

  • Zabránit ukládání do mezipaměti - ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu je zakázáno.

  • Neukládat do mezipaměti - ukládání do mezipaměti v uživatelském režimu není nakonfigurováno.

Zásady režimu jádra

Zobrazuje chování ukládání do mezipaměti pro pravidlo v režimu jádra.

  • Uchovávat v mezipaměti do první změny - obsah je uchováván v mezipaměti, dokud služba IIS neobdrží oznámení o změně souboru nebo konfigurace.

  • Mezipaměť pro časový interval - obsah je uchováván v mezipaměti po určitou dobu, nebo dokud oznámení o změně souboru nebo konfigurace nevymaže mezipaměť před uplynutím doby.

  • Zabránit ukládání do mezipaměti - ukládání do mezipaměti v režimu jádra je zakázáno.

  • Neukládat do mezipaměti - ukládání do mezipaměti v režimu jádra není nakonfigurováno.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat pravidlo mezipaměti, ve kterém lze přidat nové pravidlo mezipaměti.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit pravidlo mezipaměti, ve kterém lze upravit vybrané pravidlo mezipaměti.

Odebrat

Odebere vybrané pravidlo pro ukládání do mezipaměti.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení výstupní mezipaměti, ve kterém lze nakonfigurovat nastavení vztahující se na celou funkci ukládání výstupu do mezipaměti.

Další odkazy


Obsah