Společnost Microsoft distribuovala nástroj URLScan, který umožňoval monitorovat všechny příchozí adresy URL a potlačit konkrétní řetězce před jejich zpracováním. To umožňovalo správcům webových serverů provádět různé činnosti, mimo jiné blokovát určité spustitelné programy, vytvářet skryté adresáře nedosažitelné pomocí protokolu HTTP nebo nastavit omezení počtu připojení. Celá tato funkce byla zahrnuta do této verze služby IIS.

Poznámky

Pokud jste používali nástroj URLScan ve službě IIS 6.0 a máte knihovnu výrazů v souboru Urlscan.ini, můžete tyto výrazy migrovat do nových konfiguračních souborů XML služby IIS 7 a nadále tak filtrovat požadavky HTTP na tyto výrazy.

Pokud nemůžete tyto výrazy migrovat okamžitě, můžete nadále používat stejný soubor Urlscan.ini. Chcete-li tak učinit, je třeba nadále používat nástroj URLScan. Instalační program nástroje UrlScan verze 2.5 však v systému Windows Server® 2008 R2 nefunguje. Tyto potíže vyřešíte tak, že zkopírujete soubory Urlscan.dll a Urlscan.ini na server se službou IIS 7 a poté nastavíte soubor Urlscan.dll jako globální filtr ISAPI ve službě IIS.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Zkontrolujte, jak filtrování požadavků pracuje.

Přehled filtrování požadavků (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Nakonfigurujte službu IIS 7 tak, aby filtrovala požadavky HTTP.

Konfigurace filtrování požadavků (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah