Stránku Přípony názvu souboru použijte k vytvoření seznamu přípon názvu souboru, pro který modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup. Můžete tak omezit určité typy souborů a zvýšit zabezpečení webového serveru.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Přípona názvu souboru

Zobrazí příponu názvu souboru, pro kterou modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Povoleno

Zobrazí stav přípony názvu souboru. Stav bude True, je-li přípona názvu souboru povolena, nebo False, je-li přípona názvu souboru odepřena.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Povolit příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Povolit příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu povolených přípon názvů souborů.

Odmítnout příponu názvu souboru

Otevře dialogové okno Odepřít příponu názvu souboru, v němž můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu odepřených přípon názvů souborů.

Popis běžných elementů naleznete v tématu Stránka Filtrování požadavků.

Další odkazy


Obsah