V dialogovém okně Upravit nastavení pro trasování chybných požadavků webu můžete změnit nakonfigurovaná pravidla pro trasování chybných požadavků.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Povolit

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit protokolování trasování chybných požadavků pro konkrétní web.

Adresář

Zadejte cestu, do které chcete ukládat soubory s protokolem trasování chybných požadavků.

Poznámka

Doporučeným postupem je vyhnout se ukládání souborů s protokolem (například soubor s protokolem pro trasování chybných požadavků) do adresáře systemroot.

Maximální počet trasovacích souborů

Zadejte maximální počet souborů s protokolem trasování chybných požadavků, které chcete pro daný web udržovat. Není-li zadána žádná hodnota, je výchozí maximální počet ukládaných souborů protokolu nastaven na padesát. Až bude tento limit dosažen, budou vytvářeny nové soubory protokolu a starší budou odebírány.

Další odkazy


Obsah