Dialogové okno Nastavit pověření slouží k zadání pověřovacích údajů služby Active Directory, které má server FTP použít ke kontaktování serveru Active Directory a načtení nastavení domovského adresáře FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Uživatelské jméno

Určuje uživatelský účet, který server FTP použije ke kontaktování serveru Active Directory.

Heslo

Určuje heslo pro daný uživatelský účet.

Potvrzení hesla

Slouží k potvrzení hesla pro daný uživatelský účet.

Další odkazy


Obsah