V dialogovém okně Vlastnost profilu rozhraní .NET lze nastavit nebo upravit vlastnosti profilů, které slouží ke sledování vlastních informací vyžadovaných danou aplikací, včetně následujících informací:

  • informace o uživateli, jako je například adresa nebo město,

  • předvolby, například barevné schéma nebo seznam sledovaných akcií,

  • vlastní informace o aktuální relaci, například nákupní vozík.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Definuje název vlastnosti profilu.

Datový typ

Určuje typ vlastnosti. Výchozí hodnota je String. Jako typ můžete zadat libovolnou třídu rozhraní .NET (Int32, DateTime, StringCollection atd.).

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která je použita při inicializaci této vlastnosti.

Možnost serializace

Určuje formátovací modul serializace (String, Binary, XML nebo serializace specifická pro zprostředkovatele). Výchozí hodnota je String.

Jen pro čtení

Určuje, zda danou vlastnost lze změnit.

K dispozici pro anonymní uživatele

Určuje, zda je vlastnost spravována pro anonymní uživatele. Ve výchozím stavu je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno.

Další odkazy


Obsah