Pomocí stránky Zobrazení obsahu lze zobrazit obsah položky vybrané ve stromu v podokně Připojení. Můžete například vybrat web a kliknout na kartu Zobrazení obsahu a zobrazit tak seznam všech aplikací, virtuálních adresářů, fyzických adresářů a souborů na daném webu.

Na objekt v seznamu Obsah můžete kliknout pravým tlačítkem myši a pak kliknutím na příkaz Přepnout na zobrazení funkcí přejít na domovskou stránku objektu. Domovská stránka umožňuje konfigurovat funkce pro daný objekt, jako je například nastavení ověřování pro aplikaci.

Poznámka

Program Správce služby IIS nezobrazuje soubory ve stromu v podokně Připojení. Chcete-li konfigurovat funkce pro jednotlivé soubory, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor na stránce Zobrazení obsahu a pak klikněte na příkaz Přepnout na zobrazení funkcí.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle. Seznam prohledáte zadáním vyhledávacích kritérií do dialogového okna Filtr, rozbalením seznamu Přejít vyberete pole pro hledání a poté klikněte na tlačítko Přejít nebo stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odebrat kritéria filtru, klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Název

Zobrazuje název každého objektu.

Typ

Zobrazuje typ objektu, jako například aplikace nebo virtuální adresář.

Prvky podokna Akce

Akce dostupné v podokně Akce závisí na typu objektu vybraného na stránce Obsah. Pokud jste navíc připojeni k webu nebo aplikaci, jsou k dispozici pouze pouze akce Přepnout do zobrazení funkcí, Procházet a Aktualizovat.

Název prvku Popis

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, ve kterém lze nakonfigurovat rozšířená nastavení vybraného objektu.

Přidat aplikaci

Otevře dialogové okno Přidat aplikaci, ve kterém lze přidat aplikaci.

Přidat fond aplikací

Otevře dialogové okno Přidat fond aplikací, v němž můžete přidat fond aplikací na webový server.

Přidat virtuální adresář

Otevře dialogové okno Přidat virtuální adresář, ve kterém lze přidat virtuální adresář.

Přidat web

Otevře dialogové okno Přidat web, ve kterém lze přidat web používající pro komunikaci protokoly HTTP nebo HTTPS.

Procházet

Otevře vybraný objekt v prohlížeči Internetu.

Převést na aplikaci

Převede adresář na aplikaci.

Upravit vazby

Otevře dialogové okno Vazby webu, ve kterém lze přidávat, upravovat nebo odebírat vazby webu pro vybraný web.

Prozkoumat

Otevře fyzický adresář namapovaný na vybraný objekt v programu Průzkumník Windows.

Upravit oprávnění

Otevře dialogové okno Vlastnosti systému Windows fyzického adresáře namapovaného na vybraný objekt.

Aktualizovat

Aktualizuje stránku Obsah.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce.

Odebrat připojení

Odebere vybrané připojení.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybraného objektu a umožní ho přejmenovat.

Restartovat

Zastaví a restartuje vybraný web. Restartování webu způsobí, že bude web do dokončení restartování dočasně nedostupný.

Spustit

Spustí vybraný web.

Zastavit

Zastaví vybraný web. Zastavení webu způsobí, že bude web nedostupný, dokud nebude spuštěn.

Přepnout do zobrazení funkcí

Otevře domovskou stránku v zobrazení funkcí pro vybraný objekt.

Zobrazit aplikace

Otevře stránku funkce Aplikace, na které jsou zobrazeny všechny aplikace patřící k vybranému webu.

Zobrazit virtuální adresáře

Otevře stránku funkce Virtuální adresáře, na které jsou zobrazeny virtuální adresáře patřící ke kořenové aplikaci vybraného webu.

Další odkazy


Obsah