Na stránce Úrovně důvěryhodnosti rozhraní .NET lze nastavit prvek důvěryhodnosti v souboru web.config. Prvek důvěryhodnosti umožňuje nastavit úroveň zabezpečení přístupu kódu (CAS), která se použije pro aplikaci.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Úroveň důvěryhodnosti

Zobrazí název pro úroveň důvěryhodnosti. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Úplná (internal). Určuje neomezená oprávnění. Přidělí aplikaci ASP.NET oprávnění pro přístup ke všem prostředkům, na které se vztahuje zabezpečení operačního systému. Jsou podporovány všechny privilegované operace.

 • Vysoká (web_hightrust_config) - určuje vysokou úroveň zabezpečení přístupu kódu. To znamená, že aplikace standardně nemůže provádět žádnou uvedenou akci:

  • volání nespravovaného kódu,

  • volání obsluhovaných komponent,

  • zápis do protokolu událostí,

  • přístup k frontám služby MSMQ (Message Queuing),

  • přístup ke zdrojům dat ODBC, OleDb a Oracle.

 • Střední (web_mediumtrust_config) - určuje střední úroveň zabezpečení přístupu kódu. To znamená, že aplikace standardně nemůže provádět žádnou z uvedených akcí:

  • přístup k souborům mimo adresář aplikace,

  • přístup k registru,

  • síťová volání nebo volání webových služeb.

 • Nízká (web_lowtrust_config) - určuje nízkou úroveň zabezpečení přístupu kódu. To znamená, že kromě omezení střední úrovně důvěryhodnosti nemůže aplikace provádět žádnou z těchto akcí:

  • zápis do systému souborů,

  • volání metody Assert.

 • Minimální (web_minimaltrust_config) - určuje minimální úroveň zabezpečení přístupu kódu. To znamená, že aplikace má oprávnění pouze ke spouštění.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah