Ověřování založené na formulářích použijte, chcete-li poskytnout ověřování webům nebo aplikacím s vysokým provozem na veřejných serverech. Tento režim ověřování umožňuje spravovat registrace a ověřování klientů na úrovni aplikace a nespoléhá na mechanismy ověřování, které poskytuje operační systém.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Ověřování založené na formulářích

Vyberte, chcete-li spravovat ověřování založené na formulářích.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit

Zapne ověřování záložené na formulářích.

Zakázat

Vypne ověřování založené na formulářích.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit nastavení ověřování založeného na formulářích, ve kterém lze nastavit různé parametry ověřování založeného na formulářích, jako je například nastavení souborů cookie, přihlašovací adresa URL, na kterou budou přesměrováni neověření klienti. Tuto akci můžete provést pouze tehdy, pokud v seznamu na stránce funkce vyberete možnost Ověřování založené na formulářích.

Další odkazy


Obsah