Dialogové okno Nastavit pověření umožňuje zadat účet, který by technologie ASP.NET měla zosobnit.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelské jméno

Zadejte název účtu, který má technologie ASP.NET zosobnit.

Heslo

Zadejte heslo přidružené k účtu, který má technologie ASP.NET zosobnit.

Potvrzení hesla

Znovu zadejte heslo přidružené k účtu, který má technologie ASP.NET zosobnit.

Další odkazy


Obsah