Na stránce průvodce Vlastnosti rozlišujícího názvu lze zadat údaje o vaší organizaci pro interní nebo externí certifikační autoritu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Běžný název

Zadejte název pro certifikát.

Organizace

Zadejte název organizace, pro kterou se má certifikát použít.

Organizační jednotka

Zadejte název oddělení nebo divize v organizaci, pro které chcete použít certifikát.

Město

Zadejte úplný název města, ve kterém se nachází vaše organizace nebo organizační jednotka.

Okres

Zadejte úplný název okresu, ve které se nachází vaše organizace nebo organizační jednotka.

Země

Zadejte název země, ve které se nachází vaše organizace nebo organizační jednotka.

Další odkazy


Obsah