V dialogových oknech Povolit příponu názvu souboru a Odmítnout příponu názvu souboru můžete přidat příponu názvu souboru do seznamu přípon názvů souborů, pro něž služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Přípona názvu souboru

Určuje příponu názvu souboru, pro kterou služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Další odkazy


Obsah