Dialogové okno Upravit nastavení profilu umožňuje definovat výchozí rozhraní mezi službou členství technologie ASP.NET a zdroji dat členství.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Výchozí zprostředkovatel

Definuje výchozí rozhraní mezi službou členství technologie ASP.NET a zdroji dat členství.

Poznámka

Výchozí konfigurace počítače ASP.NET obsahuje výchozí instanci SqlProfileProvider nazvanou AspNetSqlProfileProvider, která se připojí k serveru SQL Server v místním počítači. Ve výchozím nastavení používá funkce profilu technologie ASP.NET tuto instanci zprostředkovatele. Další možností je zadat jiného výchozího zprostředkovatele. Další informace o zprostředkovatelích profilů technologie ASP.NET naleznete v tématu ASP.NET Profile Providers (stránka může být v angličtině).

Další odkazy


Obsah