Pomocí dialogového okna Upravit uživatele rozhraní .NET lze upravit roli nebo e-mailovou adresu uživatele.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelské jméno

Definuje jedinečnou identitu uživatele.

E-mail

Nastavuje výchozí e-mailovou adresu uživatele.

Role

Definuje role, ke kterým uživatel patří.

Další odkazy


Obsah